Krav på att anmäla verklig huvudman

Vid årsskiftet träder lagen om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Om du inte redan har registrerat verklig huvudman kan du göra det på Bolagsverkets webbplats.

Med verklig huvudman menas den som ytterst äger/kontrollerar ett företag och dit räknas den har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen. Det ska även anmälas om bolaget inte har någon verklig huvudman.