Bokföring - Redovisning

Redovisning / bokföring i Ditt företag är viktigt för att Du som företagare skall kunna ta beslut med rätt underlag. Vi på Europabusiness vill med vårt engagemang i Ditt företag ge Dig som företagare redovisning med hög kvalitét inom rimlig tid så att det finns bra underlag till alla beslut. Då kan Du kanske undvika ett dåligt beslut. Vi på Europabusiness bestämmer tillsammans med Dig som kund hur Du vill att just Din redovisning / bokföring skall rapporteras och hur ofta. Det kanske finns någon särskild önskan från Dig om någon särskild rapport eller annan uträkning som Du vill ha lika ofta som Du får de andra rapporterna från oss. Om Du vill så kan vi sköta Din kundreskontra med påminnelserutiner enligt överenskommelse med Dig. Du slipper ta beslutet om att påminnelser skall skickas varje gång, det gör vi. Leverantörsreskontra med betalningsrutin är också något som många av våra kunder tycker är bra att få hjälp med. Tillsammans löser vi det mesta inom redovisning. Utöver vanlig redovisning så ställer vi såklart upp som ”bollplank” till nya idéer eller andra beslut. Vi tipsar självklart om nyheter eller förändringar som kan påverka just Dig eller Ditt bolag.

Bokslut - Årsredovisning - Deklaration

Europabusiness är en fullservicebyrå, d.v.s. vi tar hand om bolagets: – redovisning – bokslut – årsredovisning – deklaration Allt från början till slut. Vi levererar komplett bokslut och årsredovisning till Dig som kund. Om Ditt bolag har revisor så får revisorn allt material direkt från oss. Inför boksluten har vi kontakt med Dig som kund och diskuterar strategin inför bokslutet, årsredovisningen och till sist deklarationen. I diskussionen tar vi även med ägarna och deras situation i planeringen. Vi gör bolagets deklaration och även delägarnas. Självklart hanterar vi alla bolagsformer med dess specifika regelverk.

Löner - Lönefrågor

Europabusiness gör varje månad löner åt några hundra anställda fördelat på ett 30 tal företag. På så sätt har vi stor erfarenhet av lönefrågor, och självklart använder vi moderna löneadministrationsprogram för att lösa lönehanteringen. För Dig som företagare betyder det att Du får en erfaren löneavdelning med stor erfarenhet trots att Ditt företag inte är i den storleken. Du kan släppa taget om alla löneavier och betalningsdagar, kontrolluppgifter mm. Om Du vill så kan vi även göra betalningen av löner till bolagets anställda. Det vi fixar är: – Löneavier postade till anställda – Bokföringsunderlag från månadens lönekörning – Underlag för skatter och arbetsgivaravgifter – Kontrolluppgifter, FORA och annan rapportering av löner – Hjälp med arbetsgivarintyg och övriga blanketter för anställda – Betalning av löner – Bollplank till alla lönefrågor

Löpande bokföring

Anpassat efter ert behov
/tim 600:-

Privat deklaration

Vi hjälper dig med din deklaration
Från 2000:-
  •  

Årsredovisning

Upprättande av bolagets Årsredovisning.
Från 5000:-
  •