SELL YOUR COMPANY

Have you made the decision that you do not want to keep your limited company? Sell ​​it to us!

We analyze the company's situation and recommend the most flexible solution for you.

A sale of the company is the easiest way to liquidate it.

Sell your company to us

If you want to get rid of the company quickly, you can sell it to us. Fill out the form below or Contact us for a free quote, we will get back to you as soon as possible with a market-leading offer.

Intermediation

We can also mediate the company to a new owner. We take care of the whole process!

Fast settlement

Att likvidera ett aktiebolag är både dyrt, komplicerat och tidskrävande. Tar du hjälp av oss köper vi ditt bolag – tryggt och säkert. En snabbavveckling kräver få handlingar, vilket besparar dig krånglig administration och du slipper vänta 6-8 månader, vilket är normalt vid en likvidation.

I samma stund som vi tar över avvecklingen kan du lämna det bakom dig. Vi sköter alla bolagets åtaganden, som att lämna årsredovisning, deklarationer och kontrolluppgifter.

Direkt efter att vi fått din förfrågan ger vi dig en offert på och du får snabbt pengar för ditt bolag.

Bolagsgruppen är godkänd likvidator hos Bolagsverket.

Tänk på!
För att kunna snabbavveckla ditt bolag behöver vi aktuell balans- och resultatrapport. Bolaget ska vara vilande och balansrapporten ska bara innehålla kassa samt eventuella skattefordringar/skulder. Poster såsom inventarier eller leverantörsskulder får inte finnas med.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
"It should be quick, easy and safe to sell your company."
Krister
Company consultant