Kontrolluppgifter 2021

For those of you who have a financial year that ends in December, the last day to submit control information for the income year 2019 is 31 January.

Dags att lämna in årsredovisningen!

För aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2018 är onsdagen den 31 juli 2019 sista dagen att skicka in årsredovisningen.
För mer information besök Bolagsverket
Vi på Europabusiness erbjuder er hjälp med er årsredovisning.

Nya regler för friskvårdsbidraget

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen, står det nu klart att friskvårdsbidraget även börjar gälla dyrare sporter som exempelvis ridning och golf.
Tidigare har dessa sporter inte ingått i friskvårdsbidraget eftersom sporterna kräver dyrare utrustning.

Krav på att anmäla verklig huvudman

Vid årsskiftet träder lagen om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Om du inte redan har registrerat verklig huvudman kan du göra det på Bolagsverkets webbplats. Med verklig huvudman menas den som ytterst äger/kontrollerar ett företag och dit räknas den har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen. […]

Dyrare för många med förmånsbil

Dyrare för många med förmånsbil Trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter för privata resor med förmånsbil kommer efter årsskiftet att förmånsbeskattas även om det gäller resor till och från arbetet. En person som pendlar med förmånsbil i områden med trängselskatt kan få en ökad skatt på 5 000–10 000 kronor per år.