Kravet på aktiekapital sänks troligen till 25 000

Allt pekar på att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020 skriver bolagsverket på sin hemsida.